Chính sách 1 đổi 1 của hãng Teka

Cập nhật: 05/12/2017

1. Sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất (dưới điều kiện sử dụng bình thường và qua xác nhận của kỹ thuật viên hãng):

     + 1 tháng đầu miễn phí 1 đổi 1

     + 2 tháng đầu trừ 20% trên giá bán

     + 3 tháng trừ 30%

     + > 3 tháng tăng thêm 0,15% cho 1 ngày

2. Sản phẩm bị lỗi do người sử dụng: không áp dụng đổi trả.

Tags